Оборудване

dental_laserКабинетите са оборудвани с нови стоматологични машини.
В помощ на лечението е високоенергиен лазер - последно поколение.


dental_cabinet_1 dental_microscope • високоенергиен лазер
• нискоенергиен лазер
• микроскоп
• уреди за топла кондензация
• ултразвук
• нови стоматологични машини